T, 27.09.2022
EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Ainus Venemaa on Eesti Vabariik
Illustratsioon: Ypsilon / montaaž
Uno Trumm
, ajaloolane
Ainus Venemaa on Eesti Vabariik
Facebook Messenger LinkedIn Twitter Whatsapp

Olukorras, kus Vene Föderatsiooni president Putin vehib ajalooga ja nõuab impeeriumi osasid tagasi, peab talle meenutama, et Vene keisririigil on ainult üks tõeline pärija ja see on Eesti Vabariik!

Vene Föderatsioon ei ole Venemaa

Venemaa president Putin pidas kõne, mille kohaselt on Ukraina Lenini initsiatiivil kuritegelike bolševike loodud riik, millel seetõttu ei ole eluõigust. Paraku unustab ta, et praegune Vene Föderatsioon (VF) on sama kuritöö tulemus, ega oma analoogia põhjal samuti eluõigust. Kui keegi selles kahtleb, siis aegrida oleks järgmine: VF kuulutas enda NSV Liidu õigusjärglaseks ning viimane oli Nõukogude Venemaa (Vene NFSV) ja selle Punaarmee poolt vallutatud ja okupeeritud nõukogude "riikide" õigusjärglane. Vene NFSV oli aga Lenini ja bolševike poolt üles ehitatud vana, imperiaalse Venemaa keisririigi eitamisele, mistõttu pole sel Vene Föderatsioonil Putini narratiivi järgi suuremat eluõigust kui Ukrainal.

Ainus Venemaa on Eesti

Kui vaatame otsa ükskõik millisele Vene keisririigi pinnal pärast 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni tekkinud riigile, siis pole ühelgi neist mingit seost keisririigiga, välja arvatud Eesti Vabariik, kellel see on otsene, vahetu ja juriidiline, võime isegi öelda, et Eesti riik on nabanööri pidi seotud impeeriumiga ning on juriidiliselt selle ainuke õigusjärgne pärija. Asjas veendumiseks pole vaja muud, kui vaadelda selge pilguga Eesti riigi kujunemislugu.

Kõik algas Vene 1917. aasta Veebruarirevolutsioonist, mille tulemusel sai Venemaal võimule Ajutine Valitsus. Keiser Nikolai I loobus võimust ning samuti tema vend Mihhail ja keisri võimutäius läks üle Ajutisele Valitsusele. 12. aprillil (uue kalendri järgi) 1917 võttis Ajutine Valitsus vastu määruse «Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta», mille alusel nii Eestimaa kubermang kui ka Liivimaa kubermangu Eesti piirkond liideti üheks Eestimaa kubermanguks.

5. juunil 1917 toimusid autonoomse Eestimaa kubermangu parlamendi – Ajutine Maanõukogu (ka Maapäev) – valimised. Maanõukogu valis oma istungjärkude vahel tegutsevaks organiks Maanõukogu Vanematekogu ning Maavalitsuse.

Pärast seadusliku Ajutise Valitsuse võimult kukutamist bolševike poolt Petrogradis ja nendepoolset võimu ülevõtmist Ajutise Valitsuse kubermangukomissarilt Jaan Poskalt Tallinnas, võttis Maanõukogu 28. novembril vastu otsuse, milles kuulutas end kuni Asutava Kogu kokkutulekuni ainsaks kõrgema võimu kandjaks Eestis ning teatas, et Eestis kehtivad ainult Maanõukogu poolt kinnitatud seadusandlikud aktid. Kuna Maanõukogu edasine tegevus oli võimatu, anti kogu võim ja otsustusõigus üle Vanematekogule.

Olukorras, kus Saksa armee sissetung saartelt Mandri-Eestisse oli päevade küsimus, otsustas Vanematekogu välja kuulutada iseseisva Eesti Vabariigi ning andis selle läbiviimiseks volitused ja kogu riikliku võimutäiuse üle Eestimaa Päästmise Komiteele. Viimane kuulutas iseseisva Eesti Vabariigi välja 24. veebruaril 1918 Tallinnas ning nimetas ametisse Eesti Ajutise Valitsuse. Järgnes küll Saksa okupatsioon, kuid kohe pärast I maailmasõja lõpetanud Compiègne'i vaherahulepingu allakirjutamist, tuli valitsus 12. novembril 1918 taas kokku ning võttis Saksa okupatsioonivõimudelt valitsusvõimu üle.

Olles võimule saanud, asus Eesti Ajutine valitsus, vaatamata novembri lõpus puhkenud Vabadussõjale, oma lubadusi täitma. Kuna enamlased olid jaanuaris 1918 kokku tulnud Venemaa Asutava Kogu laiali saatnud, otsustati korraldada uued Asutava Kogu valimised bolševikest vabastatud territooriumil, mis langes enam-vähem kokku eestlaste rahvusterritooriumiga. Asutav Kogu tuli kokku, määratles enamlastest vabastatud ala riikliku korralduse ning võttis vastu põhiseaduse. Ühtlasi jäi Eestis kehtima kogu põhiseadusele vastav osa Venemaa seadusandlusest ning Eesti kohtud mõistsid veel pikalt-pikalt kohut Venemaa Senati pretsedentide alusel...

Eelneva pika ajaloojutu järeldus on lihtne: Vene Föderatsioon on isehakanu, anastanud meie pärandi ning peab selle tagasi andma! Meie aukohus Venemaa ees on seda nõuda.

Tagasi üles