Kombeka luuletaja etikett on juhis luuletajatele. Etiketi eesmärk on viia luule sarnasele kvaliteedistandardile, et Eesti inimesed mõistaksid ühiselt, mis on luule, ning oskaksid ja tahaksid seda tarbida. Samuti loob ühtne luuletunnetus ühiskonna alateadvuses rammusa pinnase riikliku arengukavale vastava kultuurimaastiku tekkeks.

LUULETAMISE PROTSESS

Luuletaja ei otsi inspiratsiooni ega meeleolu välistest ainestest!

Seetõttu ei tarvita luuletaja luuletamiseks:

a) Alkoholi

b) Narkootikume (misiganes mõnuaineid)

c) Kohvi, teed (mistahes ergutavaid aineid)

d) Kummelit, palderjani (mistahes rahustavaid aineid)

Luuletaja ei kasuta ära juhuslikke «sobivaid loovaid hetki», mistõttu on keelatud kirjutada:

a) Enne magamajäämist

b) Kohe peale ärkamist

c) Öösel

Luuletaja ei otsi inspiratsiooni välismaailmast, mistõttu on keelatud kirjutada:

a) Ühistranspordis

b) Kohvikus

c) Metsas

d) Pargis

e) Rõdul

f) Telgis

..jätka loetelu

Luuletaja kirjutab oma luuletused Eestis!

Luuletaja ei kasuta inspiratsiooniks välismaailma mõjul tulenevaid tugevaid emotsioone:

a) Rõõm

b) Kurbus

c) Viha

d) Armumine, armastus

e) Lein

Luuletaja kirjutab ise, mistõttu on keelatud:

a) Viited teistele autoritele

b) Viited teiste autorite loomingule

c) Viited teistele inimestele

Luuletaja kirjutab ise, mistõttu ei tohi luuletajat inspireerida:

a) Tekstid

b) Filmid

c) Muusika

d) Etendused

e) Maalid/joonistused

f) Skulptuurid

g) Muu

LUULETUSE VORM

Luuletus peab koosnema neljast osast

a) Sissejuhatus (1-2 salmi)

b) Teemakäsitlus/arendus (2-3 salmi)

c) Kulminatsioon (1 salm)

d) Kokkuvõte (1 salm)

Luuletus peab olema riimiline!

Vabavärsi korral selgitada vormivalikut sissejuhatuses.

Luuletus ei tohi olla sisult:

a) Depressiivne

b) Kerglane

Luuletaja on realist, mistõttu ei kasuta luuletaja tekstis:

a) Minevikku

b) Tulevikku

Lugejale ei tohi tekkida maailmast väärastunud arusaama, mistõttu ei kasuta luuletaja oma teostes:

a) Ebaloomulikke olendeid

b) Väljamõeldud esemeid ega isikuid

c) Sündmusi, mis pole aset leidnud

d) Sündmusi, mis suure tõenäosusega aset ei leia

Luuletaja on siiras, moraalne ning positiivne. Luuletaja ei kasuta oma teostes:

1)

a) Irooniat

b) Sarkasmi

c) Kriitikat

d) Satiiri

e) Pilkamist

2)

a) Vulgaarseid sõnu

b) Mitmeti mõistetavaid väljendeid

c) Ebaloogilisi väljendeid (nt puud ei räägi!)

d) Vähelevinud metafoore («Välgud ripuvad taevas»)

e) Sõnade moonutamist

f) Inimeste, loomade ning geograafiliste asupaikade nimesid

g) Sõnu või väljendeid, mis võivad lugejat häirida

NB: Luuletaja ei käsitle luuletustes mõtlemist, tundmist, tajumist ega teisi abstraktseid ning kirjeldamatuid nähtuseid.

Perutavat sulge!

Facebook
Comments