IDAVEDUDE SKANDAAL ⟩ Jõulutervitused peaministrile ja tema abikaasale (1)

Foto: Sander Leesment / Ypsiloni fototöötlus
Siim Sinamäe
, luuletaja, produtsent, Nihilist.fm'i endine peatoimetaja
Copy

Selmet kirjutada sel aastal koju, omaenese perele, olen otsustanud läkitada kirja peaministrile ja tema abikaasale seoses lõppeva aasta ühe veidrama juhtumiga, mis minu meelest tarvitseb avalikku käsitlust ja selgitust.

Hea peaminister ja abikaasa, ehk leiate mahti pereringis arutada eesolevat; ehk võimaldate endale koopia Valdar Parvele saadetud nõudekirjast ning, nagu ikka ühe hea, mahaviksitud kodutööga – muutke sääl ära nimi ning adresseerige too nõudekiri mulle. Võtan kinda hea meelel vastu, kuna tundub, et avalikkus ootab selgust, kuidas ikkagi olid lood Venemaa äriga otsapidi seotud osanike ja mitteosanike, võimalike variosanike, mittevariosanike ning variseridega, ja kindlasti ka hr Arvo Halliku «hingeliste üleelamistega».

17.09.2023 avaldas pensionil olev psühhiaater ja endine filosoofia õppejõud Valdar Parve Eesti Päevalehes (EPL) artikli «Idavedude skandaalis on suuremaid tõenäosusi kui see, et peaminister on loll». Valdar Parve pidas artiklis aru, kust võis tulla Kaja Kallase raha, mille ta laenas oma mehele Arvo Hallikule, ja ega ometi olnud tolle eesmärk Venemaaga seotud ärilt kasumit teenida.

Muuhulgas avaldas Parve väikese mõistukõne, milles ta paistis pidavat tõenäolisemaks, et Kaja Kallas on Halliku Vene-äris variomanik, kui seda, et Kallas on loll. Oma panuse eest keelevaramusse sai autor Halliku advokaadi Ants Nõmperi vahendusel nõudekirja, kus Halliku nimel küsiti kahjutasu Eesti keskmist netopalka ületava 1500 euro ulatuses ja ühte vabandust – põhjuseks, et Parve arvamuslugu olevati tekitanud Hallikule «hingelisi üleelamisi».

1500 eurot peaks olema umbes kahe kuu jagu sealkirjutaja pensionit. Kasutades Valdar Parve fraseoloogiat, siis kui tõenäoline on, et peaministri abikaasa kannatas tõepoolest «hingeliste üleelamiste» all? Mis mehhanismidega seda fikseeritakse? Kas Arvo Hallikul on üldse hing, ja kui on, siis milline, et lubab pensionärilt teravmeelitsemise eest kahe kuu pensioni nõuda? Kuidas on Valdar Parve hingega – sisuliselt allus ta vaat' et juriidilisele blackmailile, ladus raha letti ja vabandas? Soovin rõhutada, et siinkohal kasutan väljendit blackmail kirjanduslikus ja kujundlikus, mitte juriidilises tähenduses; tundub, et siin riigis peavad asju selgitama ainult need, kel on vähe, mitte need, kel on palju.

EPL andis hinnangu, et Parve juhtumi puhul oli tegemist rünnakuga sõnavabaduse vastu, mida inglise keeles tähistatakse lühendiga SLAPP (strategic lawsuits against public participation või strategic litigation against public participation), mis meie keelen tähendab vaigistuskaebust ehk üldsuse osalemise vastast strateegilist hagi, mille eesmärgiks on kriitikute vaigistamine. Kui kunagi oli valgustusajastu, siis nüüd kisub vaigistusajastuks.

EPL-i peatoimetaja Soonvald läks isegi täpsemaks, öeldes ERR-ile, et see on olnud «signaal ajakirjandusele, et olge ettevaatlikud, ärge mängige, ärge lubage isegi arvamuslugudes mitmetähenduslikku keelt ja mõtet. Kahtlemata võib perekond Kallase huvides olla see, et viia teemat võimalikult eemale peamisest probleemist, milleks on Kaja Kallase moraalne kompass ja valetamine». 

Arvan, et Kaja Kallase moraalne kompass ja valetamine on jätkuvalt probleemsed ning püstitan selle valguses – või varjus – hüpoteesi (tõenäosust ei oska hinnata), et Halliku-poolse nõudekirja inspiratsioon pärineski peaministrilt endalt, kes kahtlemata oli idavedude skandaalist ülihäiritud, ja samas on ajakirjanduses kelkinud, kui hea advokaat ta omal ajal oli.

Traagiline on aga see, et Valdar Parvelt juriidilise survega omandatud rahasumma ja vabanduse tõttu said avalikus teaberuumis eluõiguse päris mitu vägagi kaheldavat asjaolu. Toon siinjuures ära Valdar Parvelt välja hirmutatud õienduse: «Allpool olevas artiklis esines algses versioonis vale faktiväide, milles öeldi, et peaministri abikaasa Arvo Hallik on variosanik Kaja Kallase firmas. See väide ei vasta tõele. Kaja Kallas Halliku ettevõtete omanikuringi ei otse ega kaudselt ei kuulu.»

Nagu näha, esineb selles õienduses kaks Parve poolt varem mitte esitatud faktiväidet.

1) Parve oli esitanud vale faktiväite, milles öeldi, et peaministri abikaasa Arvo Hallik on variosanik Kaja Kallase firmas.

2) Kaja Kallas Halliku ettevõtete omanikuringi ei otse ega kaudselt ei kuulu.

Esiteks, Valdar Parve ei esitanud oma 17.09.2023 artiklis faktiväiteid peaministri võimaliku osaluse kohta. Toon ära Parve täpse tsitaadi: «Nii ei saa see asi olla, et vandeadvokaat laseb nina kirtsutamata kolmandiku või poole oma raha ostujõust ära aurata! Et peaministri äri Venemaa suunal on peaministri äri, milles abikaasa on variomanik, on kordi tõenäolisem kui et peaminister on loll». 

Mulle tunduks justkui, et enamik mõistlikke inimesi arvab, et Parve sõnad olid mõistuspärased ja neil oli loogiline sisu. Sealjuures ei olnud tõenäosusega opereerimine faktiväide, vaid ilmselgelt hoopis Parve metafoorne hinnang peaministri arukuse kohta. Veel kurvem, et juriidilise backflipina omandas justkui faktilise tõeväärtuse  õienduses toodud Parve kinnitus, et Kaja Kallas Halliku ettevõtete omanikeringi ei otse ega kaudselt ei kuulu.

Ma tugevalt kahtlen, et Parvet tutvustati avalikkusele teadmata tõendusmaterjaliga sellise väite – ehkki surve all – tuletamiseks ja esitamiseks. Tegelikkuses ei tea avalikkus Halliku ja peaministri võimalike variosaluste või valitsevate mõjude kohta suurt midagi. Kõnekas on ilmsikstulnud fakt, et peaminister pani pange isegi oma huvide deklaratsiooniga. Ei peaminister ega ka Hallik pole soostunud idavedude skandaali telgitaguseid avama ja seetõttu lõi Valdar Parve õiendus kahtlemata ennatliku ja eksitava mulje.

Kui käsitleda variosaniku juttu faktiväitena, siis selle tõeväärtust pole võimalik hinnata, kuna avalikkusele pole esitatud dokumentaalset info peaministri sissetulekute, Halliku firmale antud laenu täpsete asjaolude, Halliku ja peaministri võimalike investeeringute jmt kohta. Väärib märkimist, et peaminister on korduvalt praalinud, et esitab kogu info, ent pole seda ometi teinud. Vihjan siinjuures näiteks Kaja Kallase tuludeklaratsioonidele ja laenulepingule, maksekorraldustele, Halliku investeeringute infole jmt, mida ajakirjandus on korduvalt palunud edastada (vt nt «Kaja Kallas ja Stark Logistics jätsid idaveoskandaali küsimused õhku», PM, 03.11.23).

Faktiliselt on teada nii palju, et Kaja Kallas ei olnud äriregistrisse kantud Halliku ettevõtte osanikuna. Teiseks on Kaja Kallas avalikult eitanud oma seoseid Halliku äriga. Kallase seletused juhtunust on aga korduvalt muutunud, mis ei jäta temast muljet kui inimesest, kelle sõnu puhta kullana võtta. Või kellega koos luurele minna. Eesti keeles on Kallase käitumise kohta ehk tabavaim sõna «vassimine».

Lõpetuseks, lootuses saada lõplikku selgust peaministri võimalike seoste kohta idavedudega, avaldan siin Valdar Parve algselt öeldu täpse tsitaadina: «Nii ei saa see asi olla, et vandeadvokaat laseb nina kirtsutamata kolmandiku või poole oma raha ostujõust ära aurata! Et peaministri äri Venemaa suunal on peaministri äri, milles abikaasa on variomanik, on kordi tõenäolisem kui et peaminister on loll.»

Palun anda mulle teada, kui kellegi arvates on tõenäosustega teistsugused lood. Vahepeal keedan tassi kohvi, jään ootama nõudekirja, kohtuhagi ning jõuluvana.

Siim Sinamäe,
luuletaja, produtsent, Nihilist.fm'i endine peatoimetaja
siim.kosmos.sinam2e@gmail.com

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles