VASTAMATA KIRI ⟩ Ei ERR-i juhatus ega ka nõukogu pole selgitanud R2 õhtuse vööndi kohitsemist

Pilt Facebookis üleskutse juures asuda 24. novembril avaldama meelt Raadio 2 õhtuse vööndi sulgemise vastu. Foto: Facebook
Copy

Eestis pole just palju neid, kes pole kuulnud, et rahvusringhääling kohitses hiljuti Raadio 2 muusikalise programmi. Samas on vähe neid, kelle jaoks toimuv on arusaadav või tundub mõistuspärane.

Selle tõestuseks toimus tänavu 24. novembril Tallinnas suur meeleavaldus ja 19. detsembril tegi muusikaettevõtteid esindav MTÜ Music Estonia avaliku pöördumise, millele kirjutasid alla kümned Eesti kultuurieliiti kuuluvad inimesed.

ERR on Eesti riikluse ja kultuuri püsimise seisukohalt ülioluline avalik institutsioon. Just äsja selgus Eurobaromeetri uuringust, et Eesti avalik-õiguslike tele- ja raadiojaamade usaldusväärsus on tänavu võrreldes eelmise aastaga langenud enim Euroopa Liidus – kaheksa protsenti. ERR-i tubli pressiosakond väidab, et Ukraina sõja pärast. Aga täiemahuline sõda algas juba 2022. aasta veebruaris…

Nüüd aga konkreetsete vastuseta küsimuste juurde. Paar päeva tagasi potsatas Ypsiloni toimetuse postkasti e-kiri, millest selgub, et üks raadiokuulaja (nimi toimetusele teada) otsustas juba mõnda aega tagasi saata Rahvusringhäälingu juhatusele ja nõukogule rea sisulisi küsimusi, vastused millele võiksid Raadio 2 programmi lammutamise tagamaid avada. Raadiokuulaja kannatus katkes ja ta otsustas küsimusi meie toimetusega jagada, kui paari päeva eest avaldati meedias Music Estonia pöördumine Raadio 2 õhtuse vööndi sulgemise teemal koos kümnete kultuuritippude allkirjadega ja ERR andis sellele välkkiire vastuse.

Vahva PR-tekst kõmises õõnsatest loosungitest – ERR olla igati avatud, elu on lill ja õnn on meie õuel, toimetus realiseerib oma otsustusvabadust, jne. Imelik, miks siis raadiokuulaja ei ole oma küsimustele vastuseid saanud. Kuna leiame, et küsimused on põhjendatud ja teema üldsuse jaoks oluline, avaldab Ypsilon muutmata kujul meile saabunud e-kirja koos küsimustega, mille raadiokuulaja varem ERR-i juhtkonnale saatis ja mida nad on pea kaks nädalat ignoreerinud.

******

Kuupäev: 19. dets 2023, 18:55

Teema: Avalikku huvi pakkuv info seoses 10.12.23 päringuga ERRi juhtkonnale

Tere!

Lugesin täna meediast suure hämminguga, kuidas ERR juhtkond kirjutas välkkiirelt vastuse Eesti kultuurieliidi murekirjale ERRi mainet kahjustavale tegevusele Raadio 2-s, mis kutsus 24.11.2023 esile pretsedenditu meeleavalduse raadioprogrammi kaitseks. ERRi tänane pressiavaldus oli paraku õõnes ja loosunglik PR-produkt, mille kaudu avalikkus tekkinud küsimustele sisulisi vastuseid ei saanud. Vt https://www.err.ee/1609198657/music-estonia-ootab-raadio-2-muudatuste-asjus-dialoogi

Seda kummalisem on, et mina kui Raadio 2 kuulaja saatsin juba 10.12.2023 ERRi juhtkonnale rea sisulisi küsimusi (vt e-kiri allpool), mille vastused võiksid Raadio 2 programmi lammutamise tagamaid avada. Paraku pole minu päringule mingeid sisulisi vastuseid saabunud (v.a. lühike teadaanne, et e-kiri kätte saadud ja vastavad esimesel võimalusel). Veidralt ebavõrdne kohtlemine, mis kahjuks viitab, et ERR tähtsustab rohkem mainekujundust kui sisulist tööd.

Loodan, et minu küsimused pakuvad Teile huvi ja kaalute nende avaldamist oma väljaandes. Siis on lootust, et ERRi juhtkond vastab avalikult ja sisuliselt ning ühiskond saaks aru, mis ERRis ja Raadio 2-s maksumaksja raha eest tegelikult toimub. Seni on mulle vihjatud, et üks võimukas isik ERRi juhtkonnas (kelle nime mitte keegi ei julge suhu võtta) ja kes kureerib ERRi raadiote valdkonda, on ERRi kui tähtsa rahvusliku institutsiooni lihtlabaselt pantvangi võtnud, kasutades seda isiklikes võimumängudes.

Lugupidamisega

XXXXXXXX

*****

--------- Forwarded message ---------

Saatja: XXXXXXX

Date: P, 10. detsember 2023 kell 18:38

Subject: Avaliku teabe nõue seoses R 2 "Õhtuse vööndi" kaotamisega

To: <erik.roose@err.ee>, <tiina.kaalep@err.ee>, <toomas.luhats@err.ee>, <mart.luik@err.ee>, <joel.sarv@err.ee>, <rhn@err.ee>

I. Taust.

- ERRi juhatuse esimees Erik Roose väitis 17.11.2023 ajakirjas Kroonika, et "ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, ärilisi eesmärke meil tõepoolest pole,“ ja lisas, et ERRil on piiratud eelarve, mis praegustes majanduslikes oludes seab senisest veel kitsamad piirid kogu rahvusringhäälingule, vt https://kroonika.delfi.ee/artikkel/120250853/erri-juht-erik-roose-ohtuse-voondi-kaotamisest-arilisi-eesmarke-meil-toepoolest-pole

- ERRi juhatuse liige Tiina Kaalep väitis 24.11.2023 ajakirjanduses: "See kartus on täiesti põhjendamatu, et Raadio 2 muusikavalik muutub, agrostub, nagu on öeldud, või muutub mõne kommertsjaama taoliseks, ei. Me pidasime konsultatsioone juhatuses omavahel, tellisime lisaanalüüse ja otsustasime, et otsime kõige parema uue peatoimetaja, kes soovib neid muutusi ellu viia. Ka päevases vööndis, muuta raadio kaks ajakirjanduslikumaks. Juhatuse ootus uuele peatoimetajale on kõigepealt stabiliseerida kuulajate langus, veidi ka tõsta. Ja teiseks, et suuta leida üles noor kuulaja," vt https://www.err.ee/1609175380/galerii-meeleavaldus-raadio-2-programmimuudatuste-vastu

- Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat väitis 01.11.2023 ajakirjanduses, et programm on nii tihe, et toimetus ei halda seda enam ära, ei jõuta saateid läbi kuulata ja tagasisidet anda. Muudatuste eesmärk pole mitte programmi halvemaks teha, vaid pakkuda veel kvaliteetsemat programmi, vt https://menu.err.ee/1609150924/kamlat-ressursist-lahtuvalt-muutub-raadio-2-programm-kvaliteetsemaks

- Raadio 2 vallandas saatejuhi Henrik Ehte päevapealt seoses tema kriitikaga „Õhtuse vööndi“ kaotamise plaani suhtes https://kultuur.postimees.ee/7904007/keeruline-olukord-raadio-2-ohtuse-voondi-umber-jatkub-uks-saatejuht-on-juba-vallandatud

II. Küsimused.

2.1. Kas ERRi juhatus või Raadio 2 toimetus on tellinud ekspertiise, arvamusi, analüüse, hinnanguid vmt, mille kohaselt Raadio 2 „Õhtuse vööndi“ tänane programm on sobimatu või nõuetele mittevastava kvaliteediga? Kui JAH, siis palun need dokumendid, e-kirjad vmt mulle edastada (osundan Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlati sõnadele 01.11.2023, et R2 "...programm on nii tihe, et toimetus ei halda seda enam ära, ei jõuta saateid läbi kuulata ja tagasisidet anda. Muudatuste eesmärk pole mitte programmi halvemaks teha, vaid pakkuda veel kvaliteetsemat programmi.).

2.2. Kas ERRi juhatus või Raadio 2 toimetus on tellinud ekspertiise, arvamusi, analüüse, hinnanguid vmt, mille kohaselt Raadio 2 hommikune ja päevane programm on sobilikud ja nõuetele vastava kvaliteediga?

- Kui JAH, siis palun need dokumendid, e-kirjad vmt mulle edastada (osundan Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlati sõnadele 01.11.2023, et Raadio 2 "...programm nii tihe, et toimetus ei halda seda enam ära, ei jõuta saateid läbi kuulata ja tagasisidet anda. Muudatuste eesmärk pole mitte programmi halvemaks teha, vaid pakkuda veel kvaliteetsemat programmi.).

- Kui EI, siis palun selgitada, millel põhineb ERRi juhatuse arusaam, et Raadio 2 hommikune programm on sobilik ja nõuetele vastava kvaliteediga?

- Kui EI, siis palun selgitada, millel põhineb ERRi juhatuse arusaam, et Raadio 2 päevane programm on sobilik ja nõuetele vastava kvaliteediga?

- Kuidas kommenteerite väidet, et Raadio 2 hommikune programm on sarnane standardse, keskpärase kommertsraadio hommikuse programmiga? Millega ERRi juhatus põhjendab sellise hommikuprogrammi ülalpidamist avalike vahendite eest, olukorras kus raadiokuulajail on võimalik sarnast hommikuprogrammi tarbida mitmete kommertsraadiojaamade eetris? Palun selgitada konkreetselt, kas Raadio 2 hommikuse programmi näol võib olla tegemist riigiabiga, millega kahjustatakse kommertsraadiote konkurentsiolukorda?

2.3. Palun edastada mulle lisaanalüüsid, millele Tiina Kaalepi osundas 24.11.2023 (vt ülalpool Me pidasime konsultatsioone juhatuses omavahel, tellisime lisaanalüüse ja otsustasime, et otsime kõige parema uue peatoimetaja, kes soovib neid muutusi ellu viia.).

2.4. Kas ERRi juhatusele on laekunud konkreetseid kaebusi või märgukirju, et Raadio 2 „Õhtuse vööndi“ tänane programm on sobimatu või nõuetele mittevastava kvaliteediga või vajab muutmist mõnel muul põhjusel? Kui JAH, siis palun need edastada (kui sisaldavad isikuandmeid, siis palun need eelnevalt kinni katta).

2.5. Kes, millal ja mis kaalutlustel konkreetselt tegi otsuse Raadio 2 „Õhtuse vööndi“ kaotamiseks (nt kas ERR juhatus, mõni juhatuse liige, Raadio 2 toimetuse liige vmt)? Palun edastada ka vastav dokument, e-kiri vmt, kus selline otsus on fikseeritud (nt ERR juhatuse koosoleku protokoll, Raadio 2 toimetuse koosoleku protokoll, vastav e-kiri vmt, osundan siinjuures Tiina Kaalepi poolt 24.11.2023 öeldule, et Me pidasime konsultatsioone juhatuses omavahel, tellisime lisaanalüüse ja otsustasime, et otsime kõige parema uue peatoimetaja, kes soovib neid muutusi ellu viia.). Kui sellised dokumendid puuduvad, siis palun see eraldi ära märkida.

2.6. Palun selgitada konkreetselt, kuidas Raadio 2 programmi muudatused (sh „Õhtuse vööndi“ kaotamine) haakuvad Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-s 4 sätestatud eesmärkidega, eriti osundan järgmistele: aidata kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule, aidata kaasa Eesti majandusliku heaolu ja konkurentsivõime kasvule, aidata kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele, tagada igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamine.

2.7. Palun selgitada konkreetselt, kuidas Raadio 2 programmi muudatused (sh „Õhtuse vööndi“ kaotamine) haakuvad Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-s 5 sätestatud ülesannetega, sh ülesanne vahendada maailmakultuuri parimaid saavutusi, ja Rahvusringhäälingu seaduse §-s 6 sätestatud nõuetega, sh nõue, et programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud.

2.8. Palun selgitada konkreetselt, kuidas Raadio 2 hommikuse ja päevase programmi saated haakuvad Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-des 4 ja 5 sätestatud eesmärkidega ja ülesannetega? Palun näidata kõikide saadete ja eesmärkide-ülesannete vahelised seosed konkreetselt.

2.9. Palun edastada Raadio 2 hommikuste, päevaste ja „Õhtuse vööndi“ saadete kuulajate arvud (eraldi palun tuua ära veebist kuulamised) saadete ja kuude lõikes 2022, 2023 I - XI kuud.

2.10. Palun konkreetsete arvude baasil selgitada, kui suur kokkuhoid tuleneb tänase Raadio 2 „Õhtuse vööndi“ kaotamisest.

2.11. Kes juhatuse liikmetest kureerib ERRis raadiote valdkonda? Kui suur oli selle juhatuse liikme igakuine tasu kuude lõikes 2022, 2023 I - XI kuud (sh palun eraldi välja tuua, kui palju, millal ja mille eest on makstud lisatasusid.).

2.12. Millal ja mis alusel toimus eelmise Raadio 2 peatoimetaja töölepingu lõpetamine?

2.13. Kas praeguse Raadio 2 peatoimetaja valikule eelnes konkurss? Kui JAH, siis kes konkureerisid ja mis kaalutlustel valiti praegune peatoimetaja? (palun edastada vastav otsus, koosoleku protokoll, e-kiri vmt). Kui EI, siis mis kaalutlustel konkursist loobuti? (palun edastada vastav otsus, koosoleku protokoll, e-kiri vmt).

2.14. Kuidas kommenteerite väidet, et Raadio 2 uus peatoimetaja on rakendanud tsensuuri ja/või piiranud sõnavabadust? Osundan siinjuures Henrik Ehte vallandamisele.

2.15. Kas Henrik Ehte vallandamine Raadio 2-st oli teie hinnangul õiguspärane ja kooskõlas demokraatliku õigusriigi põhimõtete ja heade tavadega? Palun põhjendage.

2.16. Kuidas kommenteerite väidet, et ERRi ja Raadio 2 mainet on „Õhtuse vööndi“ sulgemisega oluliselt kahjustatud?

2.17. Kes (kas näiteks ERR juhatuse esimees, mõni juhatuse liige, juhatus tervikuna, Raadio 2 peatoimetaja vmt) vastutab Raadio 2 ja ERRi maine kahjustamise ning ühiskondlike pingete üleskruvimise eest tänases niigi keerulises poliitilises ja ühiskondlikus õhustikus? (osundan 24.11.2023 Tallinnas toimunud meeleavaldusele Raadio 2 „Õhtuse vööndi“ kaitseks)? Palun põhjendage.

2.18. Kui leiate, et võimalik vastutus kellelegi omistada, siis milles seisneb vastutus (juhatusest tagasikutsumine, töölepingu lõpetamine, rahalise nõude esitamine vmt)? Palun põhjendage.

Lõpetuseks juhin tähelepanu, et avaliku teabe seaduse § 3 lg 1 on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. ATS § 4 lg 1 ja 2 kohaselt on demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja kohustuste täitmise võimaldamiseks teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Teabele juurdepääs tuleb tagada igaühele võimalikult kiirel ja hõlpsal viisil.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles