VASTUVÄIDE ⟩ Karjala Rahvusliku Liikumise endine esimees Kuznetsov tagandati rikkumiste tõttu

Karjala rahvuslipp Foto: Dictatorialkarelian / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Karjala Rahvusliku Liikumine
Copy

Karjala Rahvuslik Liikumine saatis Ypsilonile kirja, et lükata ümber väiteid, millega esines Dimitri Kuznetsov varem Ypsilonis avaldatud artiklis «VENE OKUPATSIOON 〉 Karjala tahab eralduda ja iseseisvust». Avaldame kirja tõlgitud kujul ja täispikkuses.

Karjala Rahvuslik Liikumine (KRL) sai alguse 2021. aasta juunis. Ühendust looma ajendas meid arusaamine, et ametlike kanalite kaudu on valitseva võimuga võidelda võimatu ja et ametlikud organisatsioonid ei ole valmis minema kaugemale strateegiatest, mille on heaks kiitnud keskvõim (Moskva). Tol hetkel langetati Vottovaara mäel [iidsete saamide püha mägi, Lääne-Karjala kõrgustiku kõrgeim tipp. – Toim.] otsus ühendada Karjala aktivistide pingutused võitluseks Moskva-keskse süsteemi vastu.

Kuznetsovi hõlmamine Karjala vabastusliikumise ridadesse algas tema kui liikumise «Lõpp Karjala okupeerimisele!» (ingl Stop the Occupation of Karelia) kõneisiku esinemisega Post-Venemaa Vabade Rahvaste Foorumil 2022. a septembris Gdańskis. Karjala rahvusluse aktivistid hindasid tema emotsionaalset kõnet kõrgelt ja sellest ajendatuna võtsid temaga ühendust liikumise SSS (sm Suur-Suomen Sotilaat («Suur-Soome sõdalased»)) [rühmitusest «=Vapaa Kotimaa/Свободная Финно-угрия=» välja kasvanud Suur-Soome alade dekoloniseerimisele, sürdvenestamisele ja neile sõltumatute Soome-Ugri riikide rajamisele pühendunud liikumine Venemaa soome-ugri rahvaste, sh karjalaste seas. – Toim.] esindajad. Eravestluses tänas Kuznetsov Ida-Karjala karjalasi positiivse tagasiside eest tema kõnele. Pärast KRL-i aktivistide (kellel, rõhutame, pole erinevalt sellest, mida algne artikkel Kuznetsovi suu läbi väidab, ei praegu ja ega ka minevikus olnud mitte mingisuguseid sidemeid vastuolulise tegelase Vadim Shtepaga) kollektiivset otsust tehti Kuznetsovile ettepanek ühendada jõud meie organisatsiooniga ja hakata selle kõneisikuks. Selle asemel, et oma uuel ametikohal tulemuslikku tööd teha, hakkas Kuznetsov aga ebaseaduslikult usurpeerima ja monopoliseerima positsiooni, mida talle võimaldas meie organisatsiooni esindamine rahvusvahelisel tasandil, sh sõlmima ärilisi tehinguid, milleks tal puudus volitus.

2022. aasta lõpus ja 2023. aasta alguses pidid KRL-i aktivistid tema desinformatiivsetele väidetele reageerima ponnistustega taastada Kuznetsovi maine, mida paljud soome-ugri kanalites ilmunud artiklid ja postitused aktiivselt diskrediteerisid. Kuznetsov nõudis pidevalt ja hüsteeriliselt, et KRL-i aktivistid vastaksid neile, kes teda avalikus internetis olid pilganud ja häbistanud. See tähendab, et Kuznetsov viis meie liikumise valedega eksiteele, kuna ta oli juba enne KRL-iga liitumist põhjustanud eestkõnelejana segadust ja lahkhelisid organisatsioonis, millega ta varem seotud oli. KRL-i eestkõnelejana tegeles ta rahaliste mahhinatsioonidega (olles varem jäänud vahele ebaseadusliku alkoholimüügi, puidu salakaubitsemise ja muude sobingutega), üritades lõigata ainelist kasu võitluskaaslaste pealt, kes ohverdavad oma elu ja vabadust Ida-Karjala eest.

Esiteks hakkas ta veenma KRL-i liikmeid, et need panustaksid rahalisi vahendeid tema väidetavatesse pingutustesse edendada karjala rahva hüvangut. Mitme kuu vältel nõudis ta pidevalt annetusi Karjala vabadusvõitluses osalemise toetuseks.

Teiseks laenas Kuznetsov väidetavalt KRL-i aktiivi otsusel ja volitusel ühelt KRL-i liikmelt 400 eurot, lubades summa tagasi maksta KRL-i vahenditest. Kuznetsov varjas võlgnevust meie organisatsiooni eest rohkem kui pool aastat, tüssates isikuid, kes tema finantspettusest teadlikud olid, kõikvõimalike ettekäänetega, sildistades neid reeturiteks ja nõudes nende väljaheitmist KRL-i ridadest. Nendel ja muudel puhkudel rakendas Kuznetsov talle omaseid võtteid nagu intrigeerimine, kulissidetagune mahhineerimine ja kõigi tema positsiooni vastustavate inimeste totaalne neutraliseerimine. Samasugused võtted laskis ta käiku Kolonialismivastases Alliansis (vn Анти Колониальный «АЛЬЯНС»), tekitades lahkhelisid, mis viisid Alliansi destabiliseerimise ja peaaegu kokkuvarisemiseni.

Kui KRL-i aktiiv sai täielikult teadlikuks Kuznetsovi varjatud õõnestustegevusest meie rahvuslikes ridades, langetati kollektiivne otsus anda talle võimalus põhjendada tema hävituslikke tegevusi kõneisikuna ja selgitada nende motiive. Kuznetsov reageeris meie õigustatud nõudmistele aga emotsionaalselt, tembeldades neid, keda ta petnud ja diskrediteerinud oli, «mittekarjalasteks» või «venelasteks» ning keeldudes tunnistamast oma süüd. Kuznetsovi ebaadekvaatsed teod ja suutmatus astuda konstruktiivsesse dialoogi ajendasid KRL-i teda enda ridadest välja heitma ja tagandama ta kõneisiku rollist.

Isegi pärast organisatsioonist väljaheitmist pani ta toime pettuse (intellektuaalse omandi vargus). Talle kui organisatsiooni esindajale välismaal oli usaldatud KRL-i ametliku Telegrami-kanali haldamine (kuna suurem osa aktivistidest elas või elab praegu anastatud Karjala territooriumil). Algusaegadel kandis kanal nimetust «Stop Occupation of Karelia» ja sellel praktiliselt puudusid tellijad. Alles pärast kanali ümbernimetamist KRL-i ametlikuks kanaliks ja KRL-i administraatorite ühiseid pingutusi hakkas kanal populaarsust koguma. Pärast koostöö lõpetamist Kuznetsoviga keeldus tagandatud kõneisik aga kanalit liikumise aktivistidele tagastamast või selle nime muutmast, jätkates KRL-i brändi kasutamist isegi avalikel esinemistel. Alles mitu kuud hiljem andis ta kanalile uue nime «KNOD», lisades sellele täienduse «Karelian National Liberation Movement» (Karjala rahvuslik vabastusliikumine) ja võttes hiljem kasutusse esialgsega sarnase nime «Stop the occupation of Karelia». Juhtumite seas, kus Kuznetsov on KRL-i nimetust loata kasutanud, on nt 1) KRL-i esindamine veebivideopöördumises Tšerkessi Konverentsile ja 2) professor Kohvele KRL-i nimel antud intervjuu.

Kuznetsov üritas koondada kõikide otsuste langetamise voli enda kätte, võttes autonoomseid otsuseid vastu ülejäänud organisatsiooniga kooskõlastamatult. Organisatsiooni rahaliste vahenditega manipuleerimise paljastumine tõi viimaks kaasa lõpliku krahhi. Pärast seda intsidenti asetusid asjad oma kohale. Sissetungija ja varas Kuznetsov heideti välja ning KRL jätkab tegutsemist ja jõudsat kasvamist. Liikumisele endi seast eestkõnelejaid ja avaliku elu tegelasi valides süüvime nüüdsest väga põhjalikult üksikasjadesse, et mitte langeda uuesti samasse lõksu, mis võiks nii liikumise enda kui ka selle üksikliikmete elud ohtu seada.

Eelkirjeldatud sündmuseid ja asjaolusid kokku võttes rõhutame Kuznetsovi varasemate väljaütlemiste vastuolulisust: ta ei ole ametist taganenud vabatahtlikult, nagu väitis intervjuus, vaid teda sunniti selleks eraõigusliku kohtu ametlike otsustega, mis rajanesid tema mahhinatsioone kinnitavatel ümberlükkamatutel tõenditel:

https://t.me/lawnorderBjarmaland/6

https://t.me/lawnorderBjarmaland/36

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles